Misja

Naszym celem jest podnoszenie na wyższy poziom jakości życia społecznego, debaty publicznej oraz komunikacji. Nasze działania opieramy o badania naukowe oraz rzetelne i etyczne postawy. Fundacja organizuje konferencje, prowadzi projekty badawcze, wykonuje audyty, prowadzi konsultacje
i doradztwo w dziedzinie marketingu, komunikacji społecznej, mediów. Współpracuje z samorządem terytorialnym, NGO’s, przedsiębiorstwami, instytucjami życia publicznego.


Facebook


Youtube

Najważniejsze informacje
Nasze projekty
Kontakt

Oksymoron 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone