Poznaj Nas

Rada Fundacji

Members

Marek Poręba

Przewodniczący Rady Fundacji
Poznaj Nas

Zarząd Fundacji

Members

Izabela Kulaga

Prezes Zarządu
Zespół profesjonalistów

Rada programowa

Profesjonalizm

Przewodnicząca Rady Programowej

dr hab. Anna Siewierska-Chmaj

Członkowie Rady Programowej

dr hab. Monika Kaczmarek Śliwińska
mgr Barbara Man
mgr Jarosław Reczek
mgr Dominik Łazarz
mgr Piotr Kułakowski
mgr Małgorzata Baran
mgr Piotr Łęgowski
mgr Kamil Smogorzewski
mgr Monika Ezman
mgr Radosław Gruca