about-finbiz finbiz-small

2022

Oksymoron Roku

Oksymoron roku 2022
wędruje do Ruchu Tak! Dla Polski!

“OKSYMORON ROKU”  to statuetka przyznawana za publiczną wypowiedź, akcję, projekt lub publikację w dziedzinie mediów, polityki, reklamy, zwracającą uwagę na niedostrzeganą dotąd kwestię, mającą przełomowe znaczenie bądź obalającą mit, tabu.

 

image
image
Nagroda Oksymron

Dlaczego Oksymoron?

Oksymoron

Oksymoron to w językoznawstwie przenośne zestawienie pojęć o przeciwstawnym, wykluczającym się wzajemnie znaczeniu. To celowe i świadome połączenie słów o przeciwstawnych znaczeniach, które zyskują w ten sposób nowy sens. I ten nowy sens interesuje nas najbardziej! W polityce, komunikacji społecznej, publicystyce, życiu publicznym też pojawiają się wypowiedzi, idee i projekty o znamionach oksymoronu.

Chcemy wyławiać z życia publicznego takie zestawienia! Idee, myśli, projekty, które wydają się niemożliwe, sprzeczne wewnętrznie, idące pod prąd, a, które po namyśle ujawniają to „nowe znaczenie”, odkrywają obszary i możliwości, jakich nie dostrzegaliśmy.

about-finbiz finbiz-small

Nagroda

Oksymoron Roku