dr Karol Piękoś

Absolwent Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył studia na kierunku politologia w 2018 r. W 2017 r. został stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest czynnym druhem ochotniczej straży pożarnej oraz radnym Gminy Hyżne. W 2023 r. obronił na Uniwersytecie Rzeszowskim rozprawę doktorską pt. Instytucja stanu nadzwyczajnego w polskiej praktyce politycznej.