Bogusław Andrzej Ulijasz (ur. 21 lipca 1973 w Rzeszowie – polski prawnik, nauczyciel akademicki i urzędnik państwowy. W latach 2013–2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie...
Absolwent historii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1999), doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Uniwersytet Rzeszowski, 2005), doktor nauk społecznych w zakresie nauki o...
Absolwent Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył studia na kierunku politologia w 2018 r. W 2017 r. został stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa...
  Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ekspertka w obszarach statystyki, analiz, raportowania, oraz wdrażania i testowania nowych rozwiązań. Stała i konsekwentna w swoich wyborach....