Piotr Kułakowski

mgr Piotr Kułakowski z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w pracy w instytucjach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Posiada rozległą wiedzę opartą o praktyczne doświadczenie na temat funkcjonowania służb i struktur bezpieczeństwa Rosji oraz krajów obszaru postsowieckiego. Ekspert w zakresie zwalczania zagrożeń o naturze hybrydowej związanych ze szpiegostwem i walką informacyjną. Zaangażowany w przeszłości w prace resortowego zespołu do spraw zagrożeń informacyjnych i hybrydowych. Swoją praktyczną wiedzę poszerzał realizując konkretne działania na rzecz bezpieczeństwa państwa w kraju oraz pełniąc misję dyplomatyczną za granicą. Brał udział w pracach wieńczących podpisanie międzynarodowego porozumienia ws. Ochrony Informacji Niejawnych pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem innego kraju. Aktywny uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego oraz międzynarodowego. Odznaczony przez Prezydenta RP brązowym krzyżem zasługi. Baczny obserwator otaczającej nas rzeczywistości. Wielbiciel Kijowa, Odessy i Stambułu. Pasjonat klimatycznych podróży bezdrożami Bałkanów i Europy Wschodniej.