dr hab. Krzysztof Żarna

Absolwent historii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1999), doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Uniwersytet Rzeszowski, 2005), doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, specjalność stosunki międzynarodowe (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2016). Absolwent Szkoły Praw Człowieka (Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie, 2002), studiów podyplomowych Zarządzanie Oświatą (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2006).

Zastępca kierownika Katedry Politologii UR (2009-2012), prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR ds. studenckich i jakości kształcenia (2012-2019), dyrektor Instytutu Nauk o Polityce UR (od 2020). Specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych, mniejszości narodowych i etnicznych, praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Słowackiej, zbrodni wojennych i ludobójstwa na terenie byłej Jugosławii. Autor 150 publikacji, wygłosił kilkadziesiąt referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, inicjator i organizator czterech edycji międzynarodowych kongresów praw człowieka. Członek Slovak Foreign Policy Association, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (pełni funkcję prezesa oddziału rzeszowskiego). Członek Rady Naukowej i Redakcyjnej „Polityki i Społeczeństwa”, „UR Journal of Humanities and Social Sciences”, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, „Kavkaz. Przeszłość-Teraźniejszość-przyszłość”, „Facta Simonidis”. Przewodniczący Podkarpackiego Komitetu Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, organizator Festiwalu Filmowego „Watch Docs. Prawa człowieka w filmie”. Współpracuje z organizacjami polonijnymi w Brazylii i Stanach Zjednoczonych Ameryki a także organizacjami pozarządowymi: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Amnesty International i Fundacją La Strada. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi za granicą: Uniwersytetem Landau-Koblenz, Uniwersytetem w Bielefeldzie, Uniwersytetem w Lipsku (Niemcy), Uniwersytetem Fryderyka II w Neapolu (Włochy), Uniwersytetem Preszowskim, Uniwersytetem Paneuropejskim w Bratysławie (Słowacja), Ukraińskim Uniwersytetem Katolickim we Lwowie, Lwowskim Uniwersytetem Iwana Franki, Podkarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano Frankowsku, Akademią Wojsk Lądowych im. Piotra Konaszewicza Sahajdacznego we Lwowie, Kijowskim Uniwersytetem Narodowym Handlu i Ekonomii (Ukraina), Uniwersytetem w Belgradzie (Serbia).