dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej; ekspertka Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz członkini Sektorowej Rady do spraw Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Ekspertka, doradczyni i trenerka w obszarze konstruowania strategii komunikowania się oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi; medioznawczyni. Autorka książek i licznych artykułów na temat komunikowania się organizacji i public relations. Koordynatorka oraz uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Obszary badań naukowych: media, nowe media, public relations, zarządzanie kryzysowe, etyka komunikowania się, komunikacja polityczna. Jurorka prestiżowego konkursu branży PR organizowanego przez Związek Firm Public Relations - Złote Spinacze. Laureatka nagród branżowych PRoton oraz Lew PR.