W 2022 roku przeprowadziliśmy badanie "Samorządy wobec dezinformacji", w którym badaliśmy Jednostki Samorządu Terytorialnego pod kątem odczuwania skutków dezinformacji oraz obrony przed tym groźnym...