Project Information
Klient:
JST w Polsce
Kategoria
Dezinformacja
Data
styczeń 2023
Badania JST w Polsce

Samorządy wobec dezinformacji

Badaniem objęto wszystkie samorządy terytorialne w Polsce. Ankietyzację przeprowadzono metodą CAWI. Uzyskano 362 prawidłowo wypełnione kwestionariusze. W badaniu wzięły udział JST wszystkich szczebli.